THỦ TỤC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Để làm thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là FLAW), tư vấn Qúy Khách hàng như sau:

1.HỒ SƠ

– Đối với hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn sẽ được kiểm tra theo quy định của quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, trong đó quy định cụ thể một trong các trường hợp sau: đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá của người nhập khẩu; đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận: thành phần hồ sơ gồm:

Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu;

Kết quả tự đánh giá sự phù hợp hoặc bản sao y bản chính kết quả chứng nhận hoặc két quả giám định phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng;

– Đối với hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn sẽ được kiểm tra theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, trong đó quy định được đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định: thành phần hồ sơ gồm:

* Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (04 bản);

* Bản photo các giấy tờ sau: hợp đồng, danh mục hàng hóa (nếu có) kèm theo, một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) hoặc bản chính;

* Các tài liệu khác có liên quan: bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phí thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định), chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có);

2.THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

– Đối với hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn sẽ được kiểm tra theo quy định của quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, trong đó quy định cụ thể một trong các trường hợp sau: đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá của người nhập khẩu; đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận: 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu;

– Đối với hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn sẽ được kiểm tra theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, trong đó quy định được đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định: 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan kiểm tra tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.

3.ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cá nhân, tổ chức nhập khẩu hàng hóa

4.THẨM QUYỀN

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

5.KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

– Đối với hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn sẽ được kiểm tra theo quy định của quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, trong đó quy định cụ thể một trong các trường hợp sau: đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá của người nhập khẩu; đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận: Xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu;

– Đối với hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn sẽ được kiểm tra theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, trong đó quy định được đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu;

6.LỆ PHÍ

Không có thông tin

7.CĂN CỨ PHÁP LÝ

  1. Các Luật:

– Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007;

  1. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

– Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa;

– Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa;

– Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ dung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghẹ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ;

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ;

– Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

Cảm ơn Bạn đọc đã quan tâm đến thông tin này của chúng tôi

Để biết thêm chi tiết thông tin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH FLAW

MSDN            :           0107907538

Trụ sở           :           40/61 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPGD            :           P12A5 Tòa Đơn Nguyên A, Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline          :           0964.119.444

Email            :           luatflaw@gmail.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444