THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA XUẤT KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Để thủ tục cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau:

1. HỒ SƠ

  • Trường hợp CFS còn thời hạn hiệu lực, thương nhân chỉ cần nộp đơn đề nghị cấp lại bản sao chứng thực gốc của CFS gốc;
  • Trường hợp CFS đã cấp hết thời hạn hiệu lực, thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp CFS;

+ Tiêu chuẩn công bố áp dụng (bản chính) kèm theo bằng chứng minh sản phẩm, hàng hóa đó phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Trường hợp CFS còn thời hạn hiệu lực: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Tổng cục tiếu chuẩn đo lường chất lượng cấp bản sao chứng thực của CFS gốc nếu thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp lại CFS xác thực và hợp lệ so với thông tin trong hồ sơ cấp CFS gốc lưu tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Bản sao này mang ngày cấp và thời hạn hiệu lực của bản CFS gốc. Trường hợp thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp lại CFS có nội dung mâu thuẫn, không thống nhất với thông tin trong hồ sơ cấp CFS gốc, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ra thông báo bằng văn bản về việc từ chối cấp lại bản sao có chứng thực của CFS gốc;
  • Trường hợp CFS đã cấp hết thời hạn hiệu lực: Khi CFS đã cấp hết thời hạn hiệu lực, nếu có nhu cầu cấp lại CFS, người đề nghị cấp CFS nộp hồ sơ và gửi về tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thời hạn giải quyết như trường hợp cấp mới.

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tổ chức/cá nhân

4. THẨM QUYỀN

Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (đối với sản phẩm, hàng hóa, xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học Công nghệ)

6. LỆ PHÍ

Không quy định

7. CĂN CỨ PHÁP LÝ

  1. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, nghành Trung ương:

Nghị định 69/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiêt một số điều của luật quản lý ngoại thương;

Thông tư 22/2010/TT-BKHCN Quy định về cấp và kiểm tra giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khâu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH FLAW

MSDN            :           0107907538

Trụ sở           :           40/61 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPGD            :           P12A5 Tòa Đơn Nguyên A, Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline          :           0964.119.444

Email            :           luatflaw@gmail.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444