Tag Archives: thanh lap cong ty tnhh

DOANH NGHIỆP MUỐN CHUYỂN TRỤ SỞ KHÁC QUẬN, CÙNG TỈNH CẦN PHẢI LẢM THỦ TỤC GÌ?

Để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp khác quận, cùng tỉnh ta cần thực hiện các thủ tục sau: 1. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan thuế Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 13 và Khoản 3, Điều 15 Thông tư 95/2016/TT-BTC ta có: Hồ sơ Tờ khai Điều chỉnh thông tin theo Mẫu số 08- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/06/2017 của Bộ Tài chính; Giấy ủy quyền – Cần trong trường hợp không phải đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp.      2. Nơi nộp hồ sơ Chi cục thuế nơi chuyển đi     […]

ĐẶT IN HÓA ĐƠN MỚI

Căn cứ Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: 1. Hủy hóa đơn cũ       a. Các trường hợp hủy hóa đơn Hóa đơn đặt in bị sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn; Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mười ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân […]

ĐĂNG KÝ MẪU DẤU MỚI

1. Trình tự thực hiện Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu mới tại các cơ sở, doanh nghiệp có chức năng khắc dấu Bước 2: Sau khi đã nhận được con dấu mới, doanh nghiệp tiến hành đăng ký sử dụng con dấu mới với phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 2. Thủ tục Thông báo mẫu dấu mới Bước 1: Tạo tài khoản đăng ký doanh nghiệp trên trang Đăng ký kinh doanh Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thông báo mẫu dấu công ty Hồ sơ: Thông báo sử dụng mẫu con dấu, hoặc thông báo thay đổi mẫu con dấu ( theo mẫu tại phụ luc II-8 và […]

DOANH NGHIỆP MUỐN THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI LÀM NHỮNG THỦ TỤC GÌ?

Căn cứ theo quy định tại Điều 41 nghị định 78/2015/NĐ-CP Quy định về đăng ký đổi  tên doanh nghiệp. Theo đó  doanh nghiệp muốn thay đổi tên doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau: 1. Trình tự thủ tục Bước 1: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp: Bước 2: Nộp hồ sơ Bước 3: Nhận kết quả 2. Hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Phụ lục II.1 Thông tư 20/2015 /TT-BKHĐT ngày 1/12/2015; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng […]

DOANH NGHIỆP MUỐN TIẾP TỤC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN CŨ SAU KHI THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN HOÁ ĐƠN?

Căn cứ Khoản 1 Mục IV Công văn 2010/TCT-CVQT, sửa đổi, hướng dẫn thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: 1. Nếu thay đổi tên, địa chỉ…. nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế Đóng dấu tên, địa chỉ… mới, vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ… đã in sẵn Gửi Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) lên cơ quan thuế Được sử dụng ngay hóa đơn 2. Nếu thông tin thay đổi dẫn đến thay đổi cơ quan thuế Nộp báo cáo tiếp tục sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn chưa sử dụng nộp cho cơ quan thuế […]

DOANH NGHIỆP MUỐN HỦY HÓA ĐƠN CŨ ĐẶT IN HÓA ĐƠN MỚI

Căn cứ Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: 1. Hủy hóa đơn cũ Các trường hợp hủy hóa đơn Hóa đơn đặt in bị sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn; Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mười ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, […]

DOANH NGHIỆP MUỐN CHUYỂN TRỤ SỞ KHÁC TỈNH CẦN LÀM THỦ TỤC GÌ?

Để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh cần thực hiện các thủ tục sau: 1. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan thuế Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 13 và Khoản 3, Điều 15 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định: Hồ sơ Tờ khai Điều chỉnh thông tin theo Mẫu số 08- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/06/2017 của Bộ Tài chính; Giấy ủy quyền – Cần trong trường hợp không phải đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp Lưu ý: Một vài chi cục thuế yêu cầu thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, […]

CÔNG VĂN 234/ĐKKD-NV NĂM 2018

CÔNG VĂN 234ĐKKD-NV NĂM 2018 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH 272018QĐ-TTG DO CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH BAN HÀNH (click vào dòng trên để xem toàn bộ văn bản)

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019 dành cho người lao động

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 45/2013/NĐ-CP, thời gian nghỉ tết Âm lịch do người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay rất đặc biệt, dù người sử dụng lao động có chọn phương án nào (nghỉ 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm hoặc nghỉ 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm) thì thời gian […]

NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 452013NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (click vào dòng trên để xem toàn bộ văn bản)

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444