Tag Archives: cap lai giay phep thanh lap co so ban le

CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Tham khảo: GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO PHÉP CƠ SỞ BÁN LẺ ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG Để cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lập cơ sở bản lẻ 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 05  ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tổ chức 4. THẨM QUYỀN Sở Công thương 5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Giấy phép lập […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444