Tag Archives: cap giay phep thanh lap co so ban le

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO PHÉP CƠ SỞ BÁN LẺ ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG

Tham khảo: THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP THỦ TỤC SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP Để cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ  sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; Bản giải trình cơ sở bán lẻ có nội dung; Địa điểm lập cơ sở bán lẻ; Tình hình kinh doanh của cơ sở bán lẻ; kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444