DOANH NGHIỆP MUỐN TIẾP TỤC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN CŨ SAU KHI THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN HOÁ ĐƠN?

Căn cứ Khoản 1 Mục IV Công văn 2010/TCT-CVQT, sửa đổi, hướng dẫn thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

1. Nếu thay đổi tên, địa chỉ…. nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế

  • Đóng dấu tên, địa chỉ… mới, vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ… đã in sẵn
  • Gửi Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) lên cơ quan thuế
  • Được sử dụng ngay hóa đơn

2. Nếu thông tin thay đổi dẫn đến thay đổi cơ quan thuế

  • Nộp báo cáo tiếp tục sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn chưa sử dụng nộp cho cơ quan thuế nơi chuyển đi (mẫu 3.10 theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)
  • Đóng dấu thông tin mới lên hóa đơn
  • Nộp thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn và bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến và sử dụng ngay hóa đơn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444