DOANH NGHIỆP MUỐN CHUYỂN TRỤ SỞ KHÁC TỈNH CẦN LÀM THỦ TỤC GÌ?

Để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh cần thực hiện các thủ tục sau:

1. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan thuế

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 13 và Khoản 3, Điều 15 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định:

  1. Hồ sơ
  • Tờ khai Điều chỉnh thông tin theo Mẫu số 08- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/06/2017 của Bộ Tài chính;
  • Giấy ủy quyền – Cần trong trường hợp không phải đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp
  • Lưu ý: Một vài chi cục thuế yêu cầu thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định chuyển địa điểm)

     2. Nơi nộp hồ sơ

Chi cục thuế nơi chuyển đi

     3. Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

2. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Căn cứ Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

  1. Hồ sơ
  • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo Phụ lục II.1 Thông tư 20/2015 /TT-BKHĐT ngày 1/12/2015
  • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của Công ty
  • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty TNHH; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên.

     2. Nơi nộp Hồ sơ

Phòng Đăng ký Kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới

    3.Thời hạn giải quyết

03 Ngày làm việc

   4. Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp

3. Khác dấu và thực hiện Thông báo mẫu dấu mới của Doanh nghiệp

Đối với thay đổi địa chỉ khác tỉnh, phải tiến hành khắc lại con dấu mới của công ty và đăng thông báo trên Sở kế hoạch và đầu tư về việc sử dụng con dấu mới.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444