DOANH NGHIỆP MUỐN CHUYỂN TRỤ SỞ KHÁC QUẬN, CÙNG TỈNH CẦN PHẢI LẢM THỦ TỤC GÌ?

Để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp khác quận, cùng tỉnh ta cần thực hiện các thủ tục sau:

1. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan thuế

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 13 và Khoản 3, Điều 15 Thông tư 95/2016/TT-BTC ta có:

  1. Hồ sơ
  • Tờ khai Điều chỉnh thông tin theo Mẫu số 08- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/06/2017 của Bộ Tài chính;
  • Giấy ủy quyền – Cần trong trường hợp không phải đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp.

     2. Nơi nộp hồ sơ

Chi cục thuế nơi chuyển đi

     3. Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

2. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

  1. Hồ sơ
  • Thông báo thay đổi địa chỉ công ty khác quận theo Phụ lục II.1 Thông tư 20/2015 /TT-BKHĐT ngày 1/12/2015
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  • Giấy ủy quyền

      2. Nơi nộp Hồ sơ

Phòng  Đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính

     3. Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc

    4. Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

3. Trường hợp con dấu pháp nhân của Doanh nghiệp có địa chỉ quận cũ thì cần thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và công bố mẫu dấu mới

Đối với thay đổi địa chỉ khác quận, phải tiến hành khắc lại con dấu mới của công ty và đăng thông báo trên Sở kế hoạch và đầu tư về việc sử dụng con dấu mới.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444