ĐIỀU CHỈNH TÊN, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ, HOẶC LOẠI HÌNH CƠ SỞ BÁN LẺ, ĐIỀU CHỈNH GIẢM DIỆN TÍCH CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ TRÊN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Tham khảo:

CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO PHÉP CƠ SỞ BÁN LẺ ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG

Để điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, hoặc loại hình cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên giấy phép lập cơ sở bán lẻ Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau:

1. HỒ SƠ

  • Đơn đề nghị điều hcirnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;
  • Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính: bản sao Giấy phép kinh doanh ghi nhận nội dung điều chỉnh;
  • Trường hợp giảm diện tích cơ sở bán lẻ: các giấy tờ có liên quan.

2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

05  ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tổ chức

4. THẨM QUYỀN

Sở Công thương

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được điều chỉnh

6. LỆ PHÍ

Không có thông tin

7. CĂN CỨ PHÁP LÝ

  1. Các luật

Luật thương mại 2005;

Luật đầu tư 2014

Luật quản lý ngoại thương 2017

2. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

Cảm ơn Bạn đọc đã quan tâm đến thông tin này của chúng tôi

Để biết thêm chi tiết thông tin vui lòng liên hệ:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444