ĐẶT IN HÓA ĐƠN MỚI

Căn cứ Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

1. Hủy hóa đơn cũ

      a. Các trường hợp hủy hóa đơn

 • Hóa đơn đặt in bị sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn;
 • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mười ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất;
 • Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán;
 • Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà phải được xử lý theo quy định của pháp luật.
 1. Hồ sơ hủy hóa đơn
 • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
 • Bảng kiểm kê hóa đơn cầu hủy ghi chi tết: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy;
 • Biên bản hủy hóa đơn;
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ… số đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy,

     b. Nơi nộp hồ sơ

Cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp

    c. Kết quả thực hiện

 • Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

2. Đặt in hóa đơn mới

Căn cứ Điều 8,9 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

a. Liên hệ đặt in hóa đơn lần 2

 • – Hợp đồng đặt in hóa đơn
 • – Quyết định in hóa đơn của thủ trưởng đơn vị theo quy định của pháp luật

b. Thông báo phát hành hóa đơn lần 2

 • Thông báo phát hành hóa đơn;
 • Hóa đơn mẫu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444