ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHƯ: NGÀNH NGHỀ

Để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân như: ngành nghề CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau:

1.HỒ SƠ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: ngành nghề;

(Lưu ý: trươc khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế)

 • Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi;
 • Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ cá nhân (1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; 2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực), kèm theo:

+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp haowcj doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hoặc:

+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

2.THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

3.ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tổ chức/ cá nhân.

4.THẨM QUYỀN

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

5.KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy xác nhận)

6.LỆ PHÍ

Lệ phí: 100.000VNĐ – Đối với các nội dung thay đổi: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính (không phải nộp lệ phí nếu chỉ thay đổi ngành nghề kinh doanh, miễn lệ phí đối với trường hợp Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử).

Phí công bố thông tin: 300.000VNĐ

7. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 1. Các Luật:
 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Luật Đầu tư năm 2014;
 1. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.Nghị định 106/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/9/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ;
 • Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 130/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính  ngày 04/12/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC;
 • Thông tư số 20/2015 /TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/05/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số96/2015/NĐ-CPngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
 • Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

Cảm ơn Bạn đọc đã quan tâm đến thông tin này của chúng tôi

Để biết thêm chi tiết thông tin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH FLAW

MSDN            :           0107907538

Trụ sở           :           40/61 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPGD            :           P12A5 Tòa Đơn Nguyên A, Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline          :           0964.119.444

Email            :           luatflaw@gmail.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444