ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU (DO CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ VỐN ĐIỀU LỆ/DO THỪA KẾ/DO CHO TẶNG TOÀN BỘ PHẦN VỐN GÓP)

Để đăng ký thay đổi chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu (do chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ/do thừa kế/do cho tặng toàn bộ phần vốn góp), Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với Quý Khách hàng như sau:

1. HỒ SƠ

 • Thông báo thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên (đã ghép nội dung công bố thông tin);
 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người nhận chuyển nhượng/người được tặng cho/người thừa kế trong trường hợp người nhận chuyển nhượng/người được tặng cho/người thừa kế là cá nhân;
 • Hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng/người được tặng cho là tổ chức;
 • Hoặc Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của nguwofi thừa kế;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền trong trường hợp thay đổi do chuyển nhượng/tặng cho;
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn (trong trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ) hoặc Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế (trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu do thừa kế)/hoặc hợp đồng tặng cho phần vốn góp (trong trường hợp tặng cho toàn bộ phần vốn góp);
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư (trong trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc trường hợp cho tặng toàn bộ phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài);
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuê; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Một số giấy tờ khác tùy theo trường hợp cụ thể của khách hàng.

2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

3. ĐỐI TƯỜNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tổ chức/cá nhân

4. THẨM QUYỀN

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

5. LỆ PHÍ

Lệ phí 100.000 VNĐ (Miễn lệ phí đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử)

Phí công bố thông tin: 300.000 VNĐ

6. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 1. Các Luật:
 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Luật Đầu tư năm 2014;

2. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.Nghị định 106/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/9/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ;
 • Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 130/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính  ngày 04/12/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC;
 • Thông tư số 20/2015 /TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/05/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
 • Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến thông tin này của chúng tôi

Để biết thêm chi tiết thông tin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH FLAW

MSDN                        :           0107907538

Trụ sở                       :           40/61 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình,  Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPGD                        :           P12A5 Tòa Đơn Nguyên A, Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến,   Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline                     :           0964.119.444

Email                       :           luatflaw@gmail.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444