ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG PHẠM VI CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Tham khảo:

ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM KIỂM CHỨNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐĂNG KÝ GIA HẠN CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM KIỂM CHỨNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Để đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt FLAW) tư vấn Qúy Khách hàng như sau:

1.HỒ SƠ

 • Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục I TTLT số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);
 • Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và các quy trình liên quan đến chỉ tiêu/phép thử đăng kí chỉ định;
 • Danh sách, hồ sơ trang thiết bị chính, cơ sở hạ tầng (phù hợp nội dung báo cáo năng lực hoạt động cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục II TTLT số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;
 • Danh sách, hồ sơ kiểm nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký chỉ định kèm theo bản sao có chứng thực các chứng chỉ chuyên môn;
 • Các tài liệu chứng minh về bảo đảm chất lượng kiểm nghiệm: kế hoạch, kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng; Báo cáo kết quả kiểm tra thành thạo tay nghề của kiểm nghiệm viên đối với chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định
 • Báo cáo năng lực cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy dịnh tại Phụ lục II TTLT số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;
 • Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm theo quy định tại Phụ lục III TTLT số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;
 • Kết quả hoạt động kiểm nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định trong 12 tháng gần nhất theo mẫu quy định tại Phụ lục IV TTLT số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

30 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh cơ sở kiểm nghiệm) kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ

3. ĐỔI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm

4.THẨM QUYỀN

Bộ Công Thương

5. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định chỉ định quy định tại phụ lục VI ban hành kèm Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT. Quyết định chỉ định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký ban hành

6. LỆ PHÍ:

Không

7. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

 • Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
 • Nghị định 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
 • Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 08 năm 2013 quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.

Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

Cảm ơn Bạn đọc đã quan tâm đến thông tin này của chúng tôi

Để biết thêm chi tiết thông tin vui lòng liên hệ:

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444