ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG DO THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ, ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

Tham khảo:

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y; CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y

Để đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tên, địa chỉ liên lạc của đơn vị đăng ký, đơn vị sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vuejc gia dụng và y tế, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau:

1. HỒ SƠ

  • Văn bản đề nghị lưu hành bổ sung theo mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP;
  • Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất ghi nội dung thay đổi (đối với cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất tại Việt Nam) hoặc văn bản thông báo thay đổi tên, địa chỉ (đối với cơ sở tại nước ngoài);
  • Yêu cầu đối với giấy tờ trong bộ hồ sơ đăng ký lưu hành:

+ Mẫu nhãn của tất cả các quy cách đóng gói theo kích thước thực có xác nhận của cơ sở đăng ký. Trường hợp nhiều quy cách đóng gói có mẫu nhãn chế phẩm nhập khẩu ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo nội dung nhãn phụ bằng tiếng việt. Mẫu nhãn, nội dung nhãn phụ của chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị đjnh 91/2016/ NĐ-CP;

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ về tư cách pháp nhân của cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất;

+ Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ văn bản thông báo thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở nước ngoài được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định;

+ Các giấy tờ khác trong bộ hồ sơ đăng ký lưu hành phải được cơ sở đăng ký đóng dấu giáp lai hoặc vào từng trang tài liệu.

2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

30 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tổ chức là chủ sở hữu số đăng ký lưu hành chế phẩm

4. THẨM QUYỀN

Cục quản lý Môi trường Y tế

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành

6. LỆ PHÍ

1.000.000 VNĐ

7. CĂN CỨ PHÁP LÝ

  1. Các luật

Luật thương mại 2005

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Luật hóa chất 2007

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật đầu tư 2014

2. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, nghành Trung ương:

Nghị định 91/2016/NĐ-CP Quy định vệ quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444