ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH.VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN. ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Để đăng ký hoạt động của chi nhánh. văn phòng đại diện. địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn Qúy Khách hàng như sau:

1. HỒ SƠ

 • Trường hợp hồ sơ lập Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Chi nhánh doanh nghiệp:

+ Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện được lập;

+ Bản sao hợp lệ Giaays chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ (đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức khoa học và công nghệ đặt trụ sở chính thì không phải nộp bản sao Giaays chứng nhận đăng ký kinh doanh);

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

+ Bản sao hơp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

+ Bản sao hợp lệ một số trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78.2015.NĐ-CP đối với người đứng đầu chi nhánh,văn phòng đại diện;

 • Trường hợp lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.chi nhánh doanh nghiệp:

+ Thông báo lập địa điểm kinh doanh được lập theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Công văn;

+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập địa điểm kinh doanh

Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTLP của tổ chức khoa học và công nghệ trực tiếpđến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt nam còn hiệu lực. 2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.), kèm theo:

 • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập tổ chức khoa học và công nghệ và tổ chức dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ và giấy tờ giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ; hoặc
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ.

2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cá nhân, tổ chức

4. THẨM QUYỀN

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoach và Đầu tư

5. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 • Giaasy chứng nhận đăng kí hoạt đọng Chi nhánh.VPĐD
 • Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh

6. LỆ PHÍ

100.000 VNĐ

7. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 1. Các luật:
 • Luật Khoa học và công nghệ 2013;
 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Luật Đầu tư năm 2014;
 1. Các văn bản cua Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương:
 • Nghị định số 08.2014.NNĐ-CP ngày 27.01.2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;
 • Nghị định số 78.2015.NĐ-CP ngày 14.9.2015 về đăng ký kinh doanh;
 • Nghị định 96.2015.NĐ-CP ngày 19.10.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số diều của Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định 05.1999.NĐ-CP ngày 03.02.1999 về Chứng minh thư nhân dân;
 • Nghị định số 170.2007.NĐ-CP ngày 19.11.2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05.1999.NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân;
 • Nghị định số 106.2013.NĐ-CP của Chính phủ ngày 17.09.2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05.1999.NĐ-CP ngày 03.02.1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170.2007.NĐ-CP ngày 19.11.2007 của Chính phủ;
 • Thông tư số 215.2016.TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 03.2014.TT-BKHCN ngày 31.03.2014 của BộKhoa học và công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;
 • Thông tư số 20.2015.TT-BKHĐT ngày 01.12.2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 04.2016.BKHĐT ngày 17.05.2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96.2015.NĐ-CP ngày 19.10.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Quyết định số 10.2007.QĐ-TTg ngày 23.01.2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
 • Quyết định số 337.2007.QĐ-BKH 10.4.2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
 • Công văn số 4049.BKH-ĐKKD ngày 18.5.2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
 • Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác
 • Cảm ơn Bạn đọc đã quan tâm đến thông tin này của chúng tôi
 • Để biết thêm chi tiết thông tin vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH FLAWMSDN            :           0107907538

  Trụ sở           :           40/61 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

  VPGD            :           P12A5 Tòa Đơn Nguyên A, Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân, Hà Nội

  Hotline          :           0964.119.444

  Email            :           luatflaw@gmail.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444