ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE, PHỤ GIA THỰC PHẨM HỖN HỢP CÓ CÔNG DỤNG MỚI, PHỤ GIA THỰC PHẨM KHÔNG THUỘC TRONG DANH MỤC PHỤ GIA ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM HOẶC KHÔNG ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NHẬP KHẨU DO BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Tham khảo:

ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE, PHỤ GIA THỰC PHẨM HỖN HỢP CÓ CÔNG DỤNG MỚI, PHỤ GIA THỰC PHẨM KHÔNG THUỘC TRONG DANH MỤC PHỤ GIA ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM HOẶC KHÔNG ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NHẬP KHẨU DO BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH

CẤP MỚI GIẤY XÁC NHẬN BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHƯA CÓ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Để đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng nhập khẩu do bộ y tế quy định, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là FLAW), tư vấn Qúy Khách hàng như sau:

1.HỒ SƠ

 • Bản công bố sản phẩm được quy định tại mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận xuất khẩu hoặc giấy chứng nhận y tế của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc đực bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các tiêu chí an toàn do Bộ Ytế ban hành kèm theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Ytế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

2.THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

07 ngày đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Ytế quy định

21 ngày làm việc đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

3.ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tổ chức, cá nhân

4.THẨM QUYỀN

Cục An toàn thực phẩm

5.KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Không có thông tin

6.LỆ PHÍ

Phí: 1.500.000 VNĐ/1 sản phẩm

7.CĂN CỨ PHÁP LÝ

 1. Các Luật:
 • Luật an toàn thực phẩm năm 2010;

2. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
 • Thông tư só 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế về hướng dẫn công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
 • Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;
 • Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

Cảm ơn Bạn đọc đã quan tâm đến thông tin này của chúng tôi

Để biết thêm chi tiết thông tin vui lòng liên hệ:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444