Category Archives: Nông Nghiệp – Công Thương – Y tế

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP TỰ NGUYỆN CHẤP DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Tham khảo: THỦ TỤC CÔNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP CẤP XÁC NHẬN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP Để thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp  trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định; Báo cáo theo quy định; 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chinh lần gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; […]

THỦ TỤC CÔNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Tham khảo: CẤP XÁC NHẬN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN Để thủ tục công nhận  chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp  Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; Bản sao quyết định thành lập cơ sở có chức năng đào tạo được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; Chương trình đào […]

CẤP XÁC NHẬN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Tham khảo: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY ĐƯỢC HỢP NHẤT LÀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN Để cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp  Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; Danh sách những người được đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp bao gồm các thông tin: Họ, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số ngày cấp, nơi cấp, chứng […]

CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Tham khảo: ẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC Để cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của sở công thương Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; Bản gốc giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã được cấp; Các tài […]

CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Tham khảo: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Để cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của sở công thương Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận […]

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

Tham khảo: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Để cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của bộ công thương  Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép; Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn […]

CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

Tham khảo: CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DU LỊCH , THỂ THAO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, KINH DOANH DỊCH VỤ Để cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của bộ công thương Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép, hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết […]

CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Tham khảo: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DU LỊCH , THỂ THAO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, KINH DOANH DỊCH VỤ CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO MỸ PHẨM Để công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Bản thuyết minh doanh nghiệp đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. […]

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DU LỊCH , THỂ THAO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, KINH DOANH DỊCH VỤ

Tham khảo: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA SẢN XUẤT TRONG NƯỚC, DỊCH VỤ,QUÁ TRÌNH, MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO MỸ PHẨM Để cấp giấy phép hoạt động du lịch , thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định; […]

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG . CẤP LẠI MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT

Tham khảo: THỦ TỤC LỰA CHỌN THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO GIẤY PHÉP QUA CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP – TÁI XUẤT CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô – DÔN Để Thực hiện Thủ tục sửa đổi, bổ sung . cấp lại mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung . cấp lại mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất: 1 bản […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444