Category Archives: Giao Thông Vận Tải

CHẤP THUẬN CHO PHƯƠNG TIỆN XE CƠ GIỚI NƯỚC NGOÀI VÀO THAM GIA GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM

Để chấp thuận cho phương tiện xe cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại việt nam Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Công văn đề nghị; Bản sao giấy tờ về đăng ký xe cơ giới; Danh sách người điều khiển phương tiện, biển số xe, màu sơn, số khung, số máy; Bản sao giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cấp. 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tổ chức 4. […]

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU

Tham khảo: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI SẢN XUẤT, LẮP RÁP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI Để cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất, lắp ráp Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Bản chính Giấy đăng ký kiểm tra, trong đó ghi rõ số khung, số động cơ và năm sản xuất của xe cơ giới theo mẫu; Bản sao chứng từ nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu; Bản sao tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật có xác nhận […]

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI SẢN XUẤT, LẮP RÁP

Tham khảo: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI Để cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất, lắp ráp Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ 01 văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính); 03 Hồ sơ thiết kế; 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở thiết kế. 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 15 ngày làm việc 3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tổ chức 4. THẨM QUYỀN Cục đăng kiểm Việt Nam 5. KẾT QUẢ […]

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU VÀ ĐỘNG CƠ NHẬP KHẨU SỬ DỤNG ĐỂ LẮP RÁP XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

Tham khảo: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE GẮN MÁY GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO KIỂU LOẠI LINH KIỆN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY Để cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đối với xe: – Bản đăng ký kiểm tra […]

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE GẮN MÁY

Để cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe gắn máy Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Bản đăng ký thông số kỹ thuật theo mẫu; Bản chính báo cáo kết quả thử nghiệm xe của cơ sở thử nghiệm; Bản mô tả quy trình công nghệ sản xuất, lắp ráp và kiểm tra chất lượng sản phẩm; Thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ theo mẫu; Bản kê các linh kiện chính sủa dụng để lắp ráp xe theo mẫu; Hướng dẫn sử dụng xe […]

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO KIỂU LOẠI LINH KIỆN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

Tham khảo: GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG Ô TÔ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, THƯƠNG NHÂN NHẬP KHẨU Ô TÔ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH HẠNG XE ĐÀO TẠO, LƯU LƯỢNG ĐÀO TẠO Để giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho kiểu loại linh kiện xe mô tô, xe gắn máy Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Bản đăng ký thông số kỹ thuật kèm theo bản vẽ kỹ thuật thể hiện kích thước chính, vật liệu chế tạo và ảnh chụp sản […]

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG Ô TÔ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, THƯƠNG NHÂN NHẬP KHẨU Ô TÔ

Tham khảo: GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH HẠNG XE ĐÀO TẠO, LƯU LƯỢNG ĐÀO TẠO Để giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu ô tô Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô theo mẫu; Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô; Giấy ủy quyền của nhà sản xuất […]

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI XE ĐIỆN NHẬP KHẨU

Tham khảo: CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI A, B, C, D, E, F, G CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI D ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN CỦA TRUNG QUỐC Để cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe điện nhập khẩu Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Bản đăng ký kiểm tra chất lượng xe đạp điện nhập khẩu; Bản sao chụp chứng từ nhập khẩu có xác nhận của cơ sở nhập khẩu; Tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật xe của nhà sản xuất, trong đó thể hiện các thông số chủ yếu về: kích thước, […]

CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI D ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN CỦA TRUNG QUỐC

Tham khảo: CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI A, B, C, D, E, F, G GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI Để cấp giấy phép vận tải loại d đối với phương tiện của Trung Quốc Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn xin cấp giấy phép vận tải loại D theo mẫu; Giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của phía Trung quốc (bản gốc kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có […]

CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI A, B, C, D, E, F, G

Tham khảo: CẤP MỚI GIẤY PHÉP LÁI XE CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE11/ Để cấp lại giấy phép vận tải loại a, b, c, d, e, f, g Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đối với giấy phép vận tải hết hạn: – Đơn đề nghị cấp giấy phép vận tải theo mẫu; – Danh sách xe kèm theo giấy đăng ký xe (bản sao chụp). Đối với giấy phép vận tải loại B, C, F, G hết hạn trong năm: – Giấy đăng ký phương tiện (xuất trình) Đối với Giấy phép loại A, D, E bị mất, bị hư hỏng nhưng thời […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444