Category Archives: Thay Đổi Đăng Ký Doanh Nghiệp

Dịch vụ: đổi tên doanh nghiệp, tăng vốn doanh nghiệp, giảm vốn doanh nghiệp, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp,thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi ngành nghề kinh doanh, chuyển trụ sở doanh nghiệp…

Cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín – chất lượng tại Hà Nội, các tỉnh miền Bắc, TP.HCM
Liên hệ: 0964.119.444/ luatflaw@gmail.com

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHƯ: NGÀNH NGHỀ

Để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân như: ngành nghề CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: ngành nghề; (Lưu ý: trươc khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế) Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi; Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc người đại diện […]

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHƯ: THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân như: thay đổi tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề; (Lưu ý: trươc khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế) Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương […]

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Để đăng ký thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi vốn đầu tư; Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ cá nhân (1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; 2. Đối với người nước ngoài: Hộ […]

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG TRƯỜNG HỢP BÁN, TẶNG CHO DOANH NGHIỆP, CHỦ DOANH NGHIỆP CHẾT, MẤT TÍCH

Để đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế; Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; […]

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY HỢP DANH NHƯ: ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh như: địa chỉ trụ sở chính Công TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin): Thay đổi địa chỉ trụ sở chính (Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế); Đối với doanh nghiệp được […]

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY HỢP DANH NHƯ: THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh như: thay đổi tên doanh nghiệp Công TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Thay đổi tên doanh nghiệp: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin): Thay đổi tên doanh nghiệp; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì […]

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Để thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh của công ty cổ phần, Công TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đối với chi nhánh: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh; Quyết định của Hội đồng quản trị về chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; Danh sách người lao động và quyền lợi tương […]

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ: VỐN ĐIỀU LỆ, NGÀNH NGHỀ

Để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần như: vốn điều lệ, ngành nghề, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin): vốn điều lệ, ngành nghề; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của đại hội đồng cổ đông; Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi: + Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy […]

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ: ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần như: địa chỉ trụ sở chính CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin): Địa chỉ trụ sở chính; (lưu ý: trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thế); Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của đại hội đồng […]

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ: THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần như: thay đổi tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin): Thay đổi tên doanh nghiệp; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của đại hội đồng cổ đông; Đối với doanh nghiệp được cấp giấp phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý  tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444