Category Archives: Thành Lập Doanh Nghiệp – Tổ Chức Khác

Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã

Cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín – chất lượng tại Hà Nội, các tỉnh miền Bắc, TP.HCM
Liên hệ: 0964.119.444/ luatflaw@gmail.com

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY ĐƯỢC HỢP NHẤT LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Để đăng ký thành lập mới công ty được hợp nhất là công ty cổ phần, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức; Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: + Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; + […]

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Để đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân (quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP) của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc, hoặc Tổng giám […]

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU

Để đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty tnhh một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh: Thông báo đăng ký hoạt động Chi nhánh; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh. Một số giấy tờ khác tùy theo trường hợp […]

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU

Để thành lập Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp Điều lệ doanh nghiệp; Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân (quy định chi tiết tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP) của chủ sở hữu công ty; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài; Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường (đối với Doanh nghiệp xã hội); Một số giấy tờ […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444