Category Archives: Hộ Tịch

THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC TẠI PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Tham khảo: ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ Để thủ tục gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú; Giấy miễn thị thực. 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 05 ngày làm […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444