Category Archives: Hộ Tịch

CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH, BỘ CÔNG AN

Tham khảo: THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC TẠI CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH BỘ CÔNG AN THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC TẠI PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ Để cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại cục quản lý xuất nhập cảnh, bộ công an, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú; Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người […]

THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC TẠI CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH BỘ CÔNG AN

Tham khảo: THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC TẠI PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ05/ Để thủ tục gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho người Việt Nam định cư ở […]

THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC TẠI PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Tham khảo: ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ Để thủ tục gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú; Giấy miễn thị thực. 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 05 ngày làm […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444