Category Archives: Chưa được phân loại

ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN Ở TRUNG ƯƠNG)

Tham khảo: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN Ở TRUNG ƯƠNG) ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) Để đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy (thực hiện ở trung ương), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ a. Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên […]

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019 dành cho người lao động

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 45/2013/NĐ-CP, thời gian nghỉ tết Âm lịch do người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay rất đặc biệt, dù người sử dụng lao động có chọn phương án nào (nghỉ 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm hoặc nghỉ 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm) thì thời gian […]

THỦ TỤC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU LÀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN, NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ CÁC LOẠI HÀNG HÓA KHÁC THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Để làm thủ tục kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu là xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học và các loại hàng hóa khác thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn Qúy Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ – Đối với hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn sẽ được kiểm tra theo quy định của quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, trong đó quy định cụ thể một trong các trường hợp sau: đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá của người nhập khẩu; đánh giá […]

THỦ TỤC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Để làm thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là FLAW), tư vấn Qúy Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ – Đối với hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn sẽ được kiểm tra theo quy định của quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, trong đó quy định cụ thể một trong các trường hợp sau: đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá của người nhập khẩu; đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng […]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA SẢN XUẤT TRONG NƯỚC, DỊCH VỤ,QUÁ TRÌNH, MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH

Để làm thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ,quá trình, môi trường được quản lý bới các quy chuẩn kỹ thuật quóc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, CÔNG TY FLAW (Sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn Qúy Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ – Bản công bố hợp quy; – Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân: + Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại; fax; Tên sản phảm, hàng hóa; Số hiệu quy […]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM,HÀNG HÓA NHẬP KHẨU, DỊCH VỤ, QUÁ TRÌNH, MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH

Để làm thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình,môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn Qúy Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ – Bản công bố hợp quy; – Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân: + Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại; fax; Tên sản phảm, hàng hóa; Số hiệu quy chuẩn […]

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA XUẤT KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Để thủ tục cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Trường hợp CFS còn thời hạn hiệu lực, thương nhân chỉ cần nộp đơn đề nghị cấp lại bản sao chứng thực gốc của CFS gốc; Trường hợp CFS đã cấp hết thời hạn hiệu lực, thành phần hồ sơ bao gồm: + Đơn đề nghị cấp CFS; + Tiêu chuẩn công bố áp dụng (bản chính) kèm theo bằng chứng minh sản phẩm, hàng hóa đó […]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Để thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài của công ty hợp danh, Công TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Thông báo về việc lập  văn phòng đại diện ở nước ngoài; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương; Một số giấy tờ khác tùy theo trường hợp cụ thể của khách hàng. 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tổ chức/ cá nhân 4. THẨM QUYỀN Phòng đăng ký Kinh […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444