CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN Ở TRUNG ƯƠNG)

Tham khảo:

CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH)

ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH)

Để được cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện ở trung ương), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau:

1.HỒ SƠ

  • Đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC21 – Đơn đề nghị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ).
  • Tài liệu chứng minh cơ sở đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trước đó.

2.THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cá nhân, tổ chức (chủ đầu tư).

4.THẨM QUYỀN

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

5.KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

6.LỆ PHÍ

Không

7.CĂN CỨ PHÁP LÝ

  1. Các Luật:
  • Luật phòng cháy và chữa cháy 2001;
  • Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013.

2. Các văn bản của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương

  • Nghị định 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi
  • Thông tư 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 và Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi 2013

Cảm ơn Bạn đọc đã quan tâm đến thông tin này của chúng tôi

Để biết thêm chi tiết thông tin vui lòng liên hệ:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444