CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH)

Tham khảo:

CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH)

ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH)

Để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau:

1.HỒ SƠ

  • Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC21- Đơn đề nghị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy);
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.
  • Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.
  • Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.
  • Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

2.THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do

3.ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Cá nhân, tổ chức

4.THẨM QUYỀN

Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố

5.KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

6.LỆ PHÍ

Không

7.CĂN CỨ PHÁP LÝ

a. Các Luật:

  • Luật phòng cháy và chữa cháy 2001;
  • Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013.

b.Các văn bản của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương

  • Nghị định 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi
  • Thông tư 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 và Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi 2013

Cảm ơn Bạn đọc đã quan tâm đến thông tin này của chúng tôi

Để biết thêm chi tiết thông tin vui lòng liên hệ:

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444