CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO PHÉP CƠ SỞ BÁN LẺ ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG

Tham khảo:

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

THỦ TỤC SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Để cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ  sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau:

1. HỒ SƠ

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;
  • Bản giải trình cơ sở bán lẻ có nội dung;
  • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ;
  • Tình hình kinh doanh của cơ sở bán lẻ; kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh của cơ sở bán lẻ;
  • Kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất;
  • Báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh tế trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất; kế hoạch tài chính; kèm theo tài liệu về tài chính;
  • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
  • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ, giấy phép kinh doanh.

2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

55 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tổ chức

4. THẨM QUYỀN

Sở Công thương

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ

6. LỆ PHÍ

5 triệu đồng

7. CĂN CỨ PHÁP LÝ

  1. Các luật

Luật thương mại 2005;

Luật đầu tư 2014

Luật quản lý ngoại thương 2017

2. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

Cảm ơn Bạn đọc đã quan tâm đến thông tin này của chúng tôi

Để biết thêm chi tiết thông tin vui lòng liên hệ:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444