CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI LẤY Ý KIẾN)

Để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Trường hợp không phải lấy ý kiến), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau:
1. HỒ SƠ:
– Văn bản để nghị thực hiện dự án đầu tư;
– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
– Đề xuất dự án đầu tư;
Bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
– Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tà chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:
10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (rút ngắn 05 ngày so với quy định của pháp luật)
3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Tổ chức / cá nhân.
4. THẨM QUYỀN:
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
5. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
6. LỆ PHÍ:
Không
7. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
a. Các Luật:
– Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014
b. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, nghành Trung ương:
– Nghị định 118/2915/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
– Thông tư số 16/2015/TT-BLHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH FLAW
MSDN : 0107907538
Trụ sở : 40/61 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam
VPGD : P12A5 Tòa Đơn Nguyên A, Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến,
Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline : 0964.119.444
Email : luatflaw@gmail.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444