REPLACING CERTIFICATE OF INVESTMENT REGISTRATION FOR FOREIGN INVESTMENT PROJECTS OPERATING UNDER THE INVESTMENT CERTIFICATE / INVESTMENT LICENSE / BUSINESS CERTIFICATION OR PAPER PERMITS WITH LEGAL VALUE

To change certificate of investment registration for foreign investment projects operating under the investment certificate / investment license / business certification or paper permits with legal value FLAW limited company (hereafter as “FLAW”) consult to Customers as follow:

 1. DOCUMENTS
 • A written proposal for replacing to Investment registration Certification.
 • A copy of the investment certificate / investment license / business certification or paper permits with legal value
 1. RESOLVE DURATION

Within 3 working days after receiving a complete dossier

 1. PERSON NEED TO DO ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Organization / Personality

 1. COMPETENT AUTHORITY

Department of Planning and Investment

 1. RESULT

Investment registration certificate.

 1. FEES

Free.

 1. BASE ON LAW

Law on Investment no. 67/2014/QH13 dated on 26/11/2014

The other direction documents.

– Governmental Decree No. 118/2915 / ND-CP dated on 12/11/2015, detailing the implementation of a number of articles of Law on Investment.

– Circular No. 16/2015 / TT-BKHĐT dated on 18/11/ 2015 regulating the form to implement investment procedures and reporting investment activities in Vietnam.

To know more information don’t hesitate to contact with us:
FLAW LIMITED COMPANY
Tax code : 0107907538
Head address : 40/61 Giang Van Minh, Doi Can ward, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam.

Representative office : 992 Duong Lang, Lang Thuong ward, Dong Da district, Ha Noi, Vietnam
Hotline : 0964.119.444
Email : luatflaw@gmail.com

 

 

 

ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ / GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ / GIẤY PHÉP KINH DOANH HOẶC GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG

Để đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư nước ngoài hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau:

1. HỒ SƠ:

 • Văn bản để nghị đổi Cấp chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứn nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Tổ chức / cá nhân.

4. THẨM QUYỀN:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

5. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

6. LỆ PHÍ:

Không

7. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Các Luật:

 • Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Các văn bản của Chính phủ, các bộ, nghành Trung ương:

 • Nghị định 118/2915/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
 • Thông tư số 16/2015/TT-BLHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH FLAW

MSDN : 0107907538
Trụ sở : 40/61 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
VPGD : 992 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Hotline : 0964.119.444
Email : luatflaw@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444