REGISTRATION OF CAPITAL CONTRIBUTION, SHARE, CAPITAL CONTRIBUTION OF FOREIGN INVESTORS IN THE ECONOMIC ORGANIZATION IN HANOI

To register to contribute of capital, buy of sharing, buy  capital contribution of foreign investment in economic organization in Ha Noi FLAW limited company (as hereafter is Flaw) consults to customer as follow:

1.DOCUMENTS:

a/ A written registration of capital contribution or share or capital contribution purchase, covering information on the economic organization to which or at which the foreign investor intends to contribute capital or purchase shares or capital contributions; the foreign investor’s charter capital holding rate after contributing capital to, or purchasing shares or capital contributions at, the economic organization;

b/ A copy of the identity card or passport, for individual investors; a copy of the establishment decision or another equivalent document certifying the legal status, for institutional investors.

2.RESOLVE DURATION

Within 10 working days after receiving a complete dossier (05 days shorter than legal regulation)

3.PERSON NEED TO DO ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Organization / Personality

4.COMPETENT AUTHORITY

Department of Planning and Investment

5.RESULT

Notice of meeting foreign investors’ conditions for capital contribution, share

6.FEES

Free.

7.BASE ON LAW

Law on Investment no. 67/2014/QH13 dated on 26/11/2014

  1. The other direction documents.

– Governmental Decree No. 118/2915 / ND-CP dated on 12/11/2015, detailing the implementation of a number of articles of Law on Investment.

– Circular No. 16/2015 / TT-BKHĐT dated on 18/11/ 2015 regulating the form to implement investment procedures and reporting investment activities in Vietnam.

To know more information don’t hesitate to contact with us:
FLAW LIMITED COMPANY
Tax code : 0107907538
Head address : 40/61 Giang Van Minh, Doi Can ward, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam.

Representative office : 992 Duong Lang, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
Hotline : 0964.119.444
Email : luatflaw@gmail.com

ĐĂNG KÝ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ TRỤ SỞ CHÍNH ĐẶT TẠI HÀ NỘI (TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI LẤY Ý KIẾN)

Để đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế có trụ sở chính đặt tại hà nội (trường hợp không phải lấy ý kiến), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau:

1. HỒ SƠ:

  • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Rút ngắn 05 ngày so với quy định của pháp luật).

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Tổ chức / cá nhân.

4. THẨM QUYỀN:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

5. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

6. LỆ PHÍ:

Không

7. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

  1. Các Luật:
  • Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

2.Các văn bản của Chính phủ, các bộ, nghành Trung ương:

  • Nghị định 118/2915/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
  • Thông tư số 16/2015/TT-BLHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH FLAW

MSDN : 0107907538
Trụ sở : 40/61 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
VPGD : Số 992, Đường Láng, Láng Thương, Đống Đa, Hà Nội 
Hotline : 0964.119.444
Email : luatflaw@gmail.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444