APPLYING FOR THE WORKING PERMITS FOR FOREIGNERS IN VIETNAM

To apply for the working permits for foreigners in Vietnam, FLAW limited company (hereafter as “FLAW”) consults to customers to follow as

1.DOCUMENTS

 • A written proposal for applying for working permits.
 • Health certificate
 • Judicial record card or document certifying that a foreign worker is not a criminal or prosecuted for criminal liability of a foreign country. In case the foreign worker has resided in Vietnam, he / she only needs a judicial record card issued by Vietnam.
 • Documents proving to be managers, executives, experts or technical workers.
 • Official letter approving the use of foreign workers.
 • Copy of Investment Registration Certificate / Investment Certificate / Investment License or other papers of equivalent value, and business certification.
 • Copy of passport of the applicant for work permit.
 • Photos 02 pcs.

2.RESOLVE DURATION

Within 5 working days after receiving a complete dossier

3.PERSON NEED TO DO ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Organization

4.COMPETENT AUTHORITY

Service of Labor – Invalids and Social Affairs

5.RESULT

Working permits

6.FEES

400.000 VNĐ

7.BASE ON LAW

Labor Code 2012

 1. The other direction documents.

– Governmental Decree No. 11/2016 / ND-CP detailing the implementation of a number of articles of Labor code 2012

To know more information don’t hesitate to contact with us:
FLAW LIMITED COMPANY
Tax code : 0107907538
Head address : 40/61 Giang Van Minh, Doi Can ward, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam.

Representative office : 992 Duong Lang, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
Hotline : 0964.119.444
Email : luatflaw@gmail.com

 

CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Để cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau:

1.      HỒ SƠ:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động

–  Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe

–  Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

– Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

– Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương, và giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

–  Bản sao hộ chiếu của người xin cấp giấy phép lao động.

– Ảnh 02 chiếc.

2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Doanh nghiệp/ tổ chức

4. THẨM QUYỀN:

Sở lao động, thương binh và xã hội

5. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Giấy phép lao động

6. LỆ PHÍ:

400.000 VNĐ

7. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Các Luật:

 • Luật lao động 2012

Các văn bản của Chính phủ, các bộ, nghành Trung ương:

 • Nghị định 11/2016/NĐ-BLĐTBXH hướng dẫn luật lao động 2012

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH FLAW

MSDN : 0107907538
Trụ sở : 40/61 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
VPGD : 992 Đường Láng, Láng Thương, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Hotline : 0964.119.444
Email : luatflaw@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444